Setembre 1986: Obertura taller a C/Estudis 10 de poc menys de 100m2

Juliol 1987: Posada en funcionament servei de pneumatics amb desmuntadora i equilibradora digital

Març 1988 Adquisició elevador de vehicles de paral·lelogram

Octubre 1989 Adquisició frenòmetre (1r a la comarca)

Abril 1991 Adquisició analitzador d’injeccions de darrera generació

Octubre 1991 Començament recollida d’entrega oli brut per regenerar (pioners a la comarca)

Març 1992 Renovació i adequació total del taller

Abril 1992 Posada en funcionament d’un comprovador d’amortiguadors i d’un detector de jocs de suspensions (1r i encara únic a la comarca)

Març 1993 Començament comunicacions per fax

Juny 1993 Informatització total del taller mitjançant ordinador d’última generació

Abril 1994 Adquisició rectificadora discs de frens en el propi vehicle

Maig 1994 Dispensador automàtic per oli de motor

Setembre 1994 Servei de neteja i comprovació d’injeccions gasolina i dièsel

Febrer 1995 Ampliació taller amb local annex de 50m2

Abril 1995 Comprovació, càrrega i reparació d’aire condicionat amb els equips adequats

Juliol 1995 Servei de neteja de motors i carrosseries amb màquina d’aigua a pressió

Febrer 1996 Posada en funcionament màquina comprovadora de suspencions ‘ShockTester’

Novembre 1996 Adquisició de dos elevadors de dues columnes

Març 1997 Posada en marxa analitzador de gasos de darrera generació

Novembre 1998 Renovació i adaquació equip informàtic

Juny 1999 Adquisició torn per fabricació i remodelació de peces

Març 2000 Adquisició elevada 4 columnes especial vehicles 4×4

Abril 2000 Inauguració nou taller al carrer Verdaguer i posada en funcionament d’un banc de potència per a motors de fins a 400 KW (pioner i encara únic a la comarca) i d’una linia de preparació pre-itv completa (encara única a la comarca). Renovació total dels utillatges i la majoria de maquinària

Novembre 2000 Adquisició aparell de diagnosi i comprovació dels vehicles multimarca, indispensable per la reparació o manteniment dels vehicles de darrera generació

Desembre 2001 Posada en servei plataforma portavehicles

Gener 2002 Integració a la xarxa Multitaller

Juliol 2003 Posada en funcionament estació de càrrega i regeneració equips d’aire condicionat ecològic

Març 2004 Pàrquing cobert vehicles clients.

Maig 2006 Inauguració pàgina web del taller

Novembre 2006 Renovació banc de potència motors.

Abril 2007 Ampliació magatzem taller

Juny 2007 Renovació equips informàtics taller

Novembre 2007 Adquisició aparell diagnosi de vehicles asiàtics

Febrer 2008 Adquisició desmuntadora de pneumàtics automàtica i equilibradora de rodes computeritzada

Novembre 2010 Posada en funcionament de una màquina per soldar metalls (alumini, etc.)

Gener 2011 Adquisició elevador electrohidràulic per reparacions ràpides

Març 2012 Celebració del 25è aniversari del taller

Març 2014 Presència a la Fira del Motor – Fira de Sant Josep de Gironella per primer cop

Gener 2015 Integració a la xarxa Òrbita Cepsa

Juliol 2016 Renovació màquina rectificadora de discs de frens

Octubre 2016 Obertura del Punt Celeritas de missatgeria

Novembre 2016 Renovació de tota la maquinària pre-itv

Març 2017 Celebració del 30è aniversari del taller

Juliol 2018 Adquisició alineadora de direccions portàtil

Abril 2019 Inici de la fabricació de plaques de matrícula

Març 2021 Renovació pàgina web